Proposition 2016/17:150 
 

Regeringens proposition 2016/17:150

Ytterligare anpassning av svensk rätt till

Prop.

Dublinförordningen

2016/17:150
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen 

Regeringens proposition 2016/17:150

Ytterligare anpassning av svensk rätt till

Prop.

Dublinförordningen

2016/17:150
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen  
Source: Lagar mm