MyMOWO har under våren tagit in mer kapital från nya och gamla investerare, som tror på idén med digital träning och träning som glädjemoment i livet istället för ett måste. Bolaget fyller nu på kassan med 2,8 miljoner i riskkapital från Almi Invest och Oscarson Invest.
Bokföring Ekonomi Redovisning