En tredjedel av småföretagen deltar i internationell handel visar en undersökning av Företagarna och nästan hälften vill expandera sin exportsatsning. Det innebär att det finns en outnyttjad potential i småföretagen för Sverige att öka den internationella handeln.
Bokföring Ekonomi Redovisning