Proposition 2016/17:72 
 

Regeringens skrivelse 2016/17:72

2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen

Skr.

om särskild utlänningskontroll

2016/17:72
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfvén
Anders Ygeman
(Justitiedepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Regeringens skrivelse 2016/17:72

2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen

Skr.

om särskild utlänningskontroll

2016/17:72
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfvén
Anders Ygeman
(Justitiedepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I  
Source: Lagar och propositioner