Proposition 2016/17:67 
 

Regeringens skrivelse 2016/17:67

Riksrevisionens rapport om det livslånga

Skr.

lärandet inom högre utbildning

2016/17:67
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfven
Helene Hellmark Knutsson
(Utbildningsdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Skrivelsen 

Regeringens skrivelse 2016/17:67

Riksrevisionens rapport om det livslånga

Skr.

lärandet inom högre utbildning

2016/17:67
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfven
Helene Hellmark Knutsson
(Utbildningsdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Skrivelsen  
Source: Lagar och propositioner