– Såväl världen som den svenska byggbranschen förändras i snabb takt. Stora stadsutvecklingsprojekt pågår i flera svenska städer, stora investeringar inom anläggning är på gång samtidigt som frågor kring digitalisering och kompetensförsörjning blir större. Vi tror därför att frågor kring ledning och styrning blir allt ännu viktigare de kommande åren, säger Andreas Rydbo, vd AF Gruppen Sverige AB.
Bokföring Ekonomi Redovisning