Läs om hur Konteks produkter har förenklat RenoNordens svårberäknade löner. Ovanligt många faktorer ska vägas in när lönen beräknas på företaget RenoNorden som jobbar med insamling och transport av hushållsavfall över hela Norden. För att förenkla det komplexa och tidskrävande arbetet har man valt att använda lönesystemet Kontek Lön.
Bokföring Ekonomi Redovisning