Almi Invest investerar 3,5 miljoner kronor i Additive Innovation & Manufacturing Sweden AB, som etablerar en helt ny produktionsanläggning för 3D-printing i Östersund. I emissionen på totalt 15,5 miljoner kr deltar också Investa Företagskapital samt ett antal privatinvesterare. Pengarna går till att köpa in utrustning samt att starta försäljning.
Bokföring Ekonomi Redovisning