​Stockholms Handelskammare lanserar i samband med World Trade Day en omfattande internationaliseringsstrategi för Stockholms län. Regionala strategier är vägen fram för att förbättra exportmöjligheterna. Dessa måste komplettera den nationella strategin, inte minst eftersom Sveriges regioner har lite olika handelspartners. Exempelvis är Stockholmsregionens viktigaste handelspartner Storbritannien.
Bokföring Ekonomi Redovisning