Proposition 2016/17:145 
 

Regeringens proposition 2016/17:145

Vissa frågor om läkemedelsregistret

Prop.

2016/17:145
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag om att 

Regeringens proposition 2016/17:145

Vissa frågor om läkemedelsregistret

Prop.

2016/17:145
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag om att  
Source: Lagar mm