Proposition 2016/17:154 
 

Regeringens proposition 2016/17:154

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar

Prop.

som kommer till Sverige med barn

2016/17:154
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Annika Strandhäll
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga 

Regeringens proposition 2016/17:154

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar

Prop.

som kommer till Sverige med barn

2016/17:154
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Annika Strandhäll
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga  
Source: Lagar mm