​Göteborgsbolaget Minalyze som grundades 2009 inom Encubator, numera Chalmers Ventures, har genomfört en mycket lyckad investeringsrunda riktad till befintliga ägare. Bolaget tar in totalt 10 miljoner kronor i en övertecknad nyemission. Bland de 15 investerarna återfinns förutom Chalmers Ventures bland andra Almi och Poularde.
Bokföring Ekonomi Redovisning