Ekan Management har tilldelats ramavtal med Göteborgs Stad avseende chefs- och medarbetarutveckling. Avtalet omfattar områdena chefscoachning samt medarbetarutveckling och varar i fyra år.
Bokföring Ekonomi Redovisning