– Nordic Iron Ore är ett långsiktigt projekt och får nu en fördel med en ägare som är aktiv och verksam inom sin sektor. Copperstone besitter kunskap och har kompetens rörande projektering av mineraltillgångar. Vi bedömer att försäljningen sker till en lämplig ägare och vi välkomnar att det är en marknadsaktör som övertar vårt ägande, säger Peter Gullander, Vd Inlandsinnovation.
Bokföring Ekonomi Redovisning