Under andra kvartalet har Inlandsinnovation investerat 16 miljoner kronor i två befintliga portföljföretag. I Loxysoft Group AB, en helhetsleverantör för kontaktcenter med bas i Östersund. De fortsätter sin internationella expansion i bland annat USA. I TOBE (Vebua AB) vilka tillverkar skoterkläder, som även de fortsätter sin internationella expansion på den nordamerikanska kontinenten.
Bokföring Ekonomi Redovisning