Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Amasten vid Amastens förvärv av två bostadsfastigheter i Finspång med ett underliggande fastighetsvärde om 177,5 mkr.
Bokföring Ekonomi Redovisning