För att kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft är många företag beroende av spetskompetens från olika länder. Företag i Skåne är inget undantag. Den 14 februari startar Kick-Start Programmet i Lund, ett led i att behålla de internationella talangerna i Skåne.
Bokföring Ekonomi Redovisning