Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB vid förvärv av huvudparten av brittiskägda Enertech Group. Bland många kända varumärken i den förvärvade gruppen är det mest välkända CTC.
Bokföring Ekonomi Redovisning