Kilometerskatten var på tapeten redan före regeringsskiftet, lades sedan i malpåse men är nu alltså aktuell igen. Den hann inte bli verklighet till höstbudgeten, men om inget görs så är risken stor att många företag på landsbygden får en rejäl käpp i hjulet hösten 2017. Det får inte ske.
Bokföring Ekonomi Redovisning