​Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Immunicum AB (publ) vid företrädesemission om cirka 111 miljoner kronor samt en överteckningsemission om cirka 17 miljoner kronor.
Bokföring Ekonomi Redovisning