Advokatfirman Delphi har varit juridisk rådgivare vid Dignitanas företrädesemission med en kapitalanskaffning om totalt 52,5 MSEK.
Bokföring Ekonomi Redovisning