​Advokatfirman Delphi har biträtt Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) vid företrädesemission. Företrädesemissionen avslutades den 30 september 2016 och intresset var stort. Sammanlagt inkom teckningar av aktier till cirka 60,6 MSEK, vilket motsvarar 116 procent av företrädesemissionen.
Bokföring Ekonomi Redovisning