Martina Elfgren Lilja har anställts som förbundsjurist på Bemanningsföretagen. Hon tillträder den 1 december.
Bokföring Ekonomi Redovisning