Sveriges företag har betydligt fler begränsningar än vad som förekommer bland våra konkurrenter. Vi har regelverk och byråkrater som lägger sig i alltför mycket av vad företagare själva måste få bestämma. En av dessa gäller lagkrav på revisorer. Småföretagarnas Riksförbund föreslår därför att de nuvarande gränsvärdena för lagstadgad revision höjs till EU-nivåer.
Bokföring Ekonomi Redovisning