Digitaliseringens möjligheter och styrning med tillit var två ämnen i fokus när Myndighetssverige samlades för 2016 års upplaga av ESV-dagen.
Bokföring Ekonomi Redovisning