Proposition 2016/17:153 
 

Regeringens proposition 2016/17:153

Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad

Prop.

information, kontroll och uppföljning

2016/17:153
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringens proposition 2016/17:153

Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad

Prop.

information, kontroll och uppföljning

2016/17:153
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I  
Source: Lagar mm