Proposition 2016/17:156 
 

Regeringens proposition 2016/17:156

En skyldighet att erbjuda lovskola

Prop.

2016/17:156
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2017
Stefan Löfven
Gustav Fridolin
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att det införs 

Regeringens proposition 2016/17:156

En skyldighet att erbjuda lovskola

Prop.

2016/17:156
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2017
Stefan Löfven
Gustav Fridolin
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att det införs  
Source: Lagar mm