Proposition 2016/17:105 
 

Regeringens proposition 2016/17:105

Ett starkare skydd mot orättvisa

Prop.

betalningsanmärkningar

2016/17:105
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen 

Regeringens proposition 2016/17:105

Ett starkare skydd mot orättvisa

Prop.

betalningsanmärkningar

2016/17:105
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen  
Source: Lagar mm