Färre företag gick i konkurs under juli i år jämfört med samma period förra året. Totalt försattes 321 aktiebolag i konkurs under sommarmånaden juli, vilket är en minskning med 12 procent. Starkast utveckling bland storstadsregionerna uppvisar Skåne där antalet konkurser nästan halverats denna månad.
Bokföring Ekonomi Redovisning