Företagskonkurserna för juli månad redovisar stabila totalsiffror, – 12 procent jämfört med samma månad i fjol. I stort sätt håller sig företagskonkurserna på en snarlik nivå som föregående månad, visar färsk statistik från UC AB.
Bokföring Ekonomi Redovisning