September månad redovisar även uppgående siffror för de svenska företagskonkurserna, enligt färsk statistik från UC. Dock sett till året som helhet så har företagskonkurserna totalt sett minskat med -6 procent nu när vi nu inleder årets sista kvartal.
Bokföring Ekonomi Redovisning