Antalet konkurser under september minskade med 4 procent jämfört med samma månad förra året. 14 av 19 län uppvisar minskade antal konkurser hittills i år – Gotland, Västmanland och Gävleborg ligger i topp med störst minskning. På årsbasis har konkurserna minskat med 8 procent.
Bokföring Ekonomi Redovisning