Nu är det klart att Företagarna väljer Adviser som partner för försäljning i deras samtliga mediekanaler och event. Samarbetet rör såväl befintliga medier som ett samarbete kring digitala lösningar och utveckling av eventintäkterna.

Utöver tidningen Företagaren, event som Årets Företagare och Misstagens Mästare ska även ett nytt digitalt koncept tas fram.
Bokföring Ekonomi Redovisning