För första gången bjuder kredit- och affärsinformationsföretaget UC in all personal, inklusive leverantörer och konsulter, till en heldags hackathon. Syftet är att ta vara på de ovärderliga insikter och idéer medarbetarna besitter och göra detta till en återkommande del i den digitala transformationen UC just nu genomgår.
Bokföring Ekonomi Redovisning