Proposition 2016/17:124 
 

Regeringens proposition 2016/17:124

Fortsatt gränsöverskridande handel med

Prop.

ursprungsgarantier för el

2016/17:124
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Ibrahim Baylan
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringens proposition 2016/17:124

Fortsatt gränsöverskridande handel med

Prop.

ursprungsgarantier för el

2016/17:124
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Ibrahim Baylan
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I  
Source: Lagar mm