​Utredningen om entreprenörsskatten, eller 3:12-reglerna, som presenterades i dag innehåller kraftiga regelskärpningar och höjd skatt, något som skulle slå hårt mot företagandet i Sverige. Förslagen skulle drabba alla fåmansföretagare, från soloföretagaren till ägaren med många anställda.
Bokföring Ekonomi Redovisning