Hagainitiativet släpper idag en ny rapport, Klimatarbete – när är det inte lönsamt?, som visar vilka de stora hindren är för att gå mot utsläpp nära noll. Rapporten visar att det krävs en politik med mer fokus på investeringar och kostnadseffektiva styrmedel för att undanröja de hinder som identifierats.
Bokföring Ekonomi Redovisning