Proposition 2016/17:125 
 

Regeringens proposition 2016/17:125

Kompletterande bestämmelser till

Prop.

2015 års insolvensförordning

2016/17:125
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I maj 

Regeringens proposition 2016/17:125

Kompletterande bestämmelser till

Prop.

2015 års insolvensförordning

2016/17:125
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I maj  
Source: Lagar mm