Proposition 2016/17:116 
 

Kulturarvspolitik

Regeringens proposition 2016/17:116

Kulturarvspolitik

Prop.

2016/17:116

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Alice Bah Kuhnke
(Kulturdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnar regeringen 
Kulturarvspolitik

Regeringens proposition 2016/17:116

Kulturarvspolitik

Prop.

2016/17:116

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Alice Bah Kuhnke
(Kulturdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnar regeringen  
Source: Lagar mm