Ett besök på Medica i mitten på november är ett måste för alla som vill vara up-to-date. Digitaliseringen av vården fortsätter oavbrutet. Förra året fanns det inte någon annan teknisk sektor med så många inlämnade patent som just inom medicinteknikområdet och andelen investeringar som går till forskning och utveckling relaterat till medicinteknikförsäljning är t ex i Tyskland hela 9 procent.
Bokföring Ekonomi Redovisning