Sammanfattning av Fortnox under andra kvartalet 2016 (jämfört med samma period föregående år)
Bokföring Ekonomi Redovisning