Proposition 2016/17:119 
 

Regeringens proposition 2016/17:119

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister

Prop.

och förenklingar i upphovsrättslagen

2016/17:119
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga 

Regeringens proposition 2016/17:119

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister

Prop.

och förenklingar i upphovsrättslagen

2016/17:119
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga  
Source: Lagar mm