Den nya tjänsten Kreditkollen ger en helhetsbild över en individs privatekonomiska situation och kan med fördel användas vid exempelvis förhandling med banker.
Bokföring Ekonomi Redovisning