Proposition 2016/17:123 
 

Regeringens proposition 2016/17:123

Nya regler för europeiska småmål

Prop.

2016/17:123
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår nya lagregler som 

Regeringens proposition 2016/17:123

Nya regler för europeiska småmål

Prop.

2016/17:123
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår nya lagregler som  
Source: Lagar mm