Proposition 2016/17:107 
 

Nya utstationeringsregler

Regeringens proposition 2016/17:107

Nya utstationeringsregler

Prop.

2016/17:107

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Ylva Johansson
(Arbetsmarknadsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen 
Nya utstationeringsregler

Regeringens proposition 2016/17:107

Nya utstationeringsregler

Prop.

2016/17:107

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Ylva Johansson
(Arbetsmarknadsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen  
Source: Lagar mm