Proposition 2016/17:117 
 

Regeringens proposition 2016/17:117

Ombud vid stämma i kollektiva

Prop.

förvaltningsorganisationer

2016/17:117
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Upphovsmän 

Regeringens proposition 2016/17:117

Ombud vid stämma i kollektiva

Prop.

förvaltningsorganisationer

2016/17:117
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Upphovsmän  
Source: Lagar mm