Hur ska Göteborg nå målet att bli bäst av storstäderna på service till företagen? Det ska ett 60-tal personer från näringslivet och den politiska ledningen i Göteborg diskutera i morgon fredag. Media inbjuds att närvara under hela dialogen. Företagsklimatet har seglat upp som en av de stora debattfrågorna för näringslivet i Göteborg.
Bokföring Ekonomi Redovisning