Sedan tre år tillbaka har Business Arena och intresseorganisationen Sveriges Arkitekter samarbetat i samband med Business Arena Stockholm. Från och med 2017 utökas samarbetet både geografiskt och när det gäller programmet på Business Arena.
Bokföring Ekonomi Redovisning