Proposition 2016/17:52 
 

Regeringens skrivelse 2016/17:52

Riksrevisionens rapport om myndigheternas

Skr.

delårsrapporter

2016/17:52
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar 

Regeringens skrivelse 2016/17:52

Riksrevisionens rapport om myndigheternas

Skr.

delårsrapporter

2016/17:52
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar  
Source: Lagar och propositioner