Proposition 2016/17:106 
 

Regeringens proposition 2016/17:106

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

Prop.

och sjukvård

2016/17:106
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen 

Regeringens proposition 2016/17:106

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

Prop.

och sjukvård

2016/17:106
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen  
Source: Lagar mm